შეკვეთის ფორმა

"მარტივი" საიტი

საიტი დამატებითი დანახარჯების გარეშე
Image

"მარტივი" საიტი არის ერთ გვერდიანი, ინდივიდუალური დიზაინით და გაფორმების თანამედროვე ელემენტებით. იდეაში ეს არის პრომო საიტი, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია თქვენი და თქვენი კომპანიის შესახებ, ინფორმაცია იმ პროდუქტებზე, რომელსაც სთავაზობთ მომხმარებელს და საკონტაქტო ინფორმაცია საიტიდან მოწერის შესაძლებლობით. საიტი არის აუცილებლად "responsible" - თავსებადი სხვა და სხვა ფორმატის მოწყობილობებთან (მონიტორის ეკრანი, ნოუთბუქი, პლანშეტი, ტელეფონი) და გულისხმობს შესაბამისი მოწყობილობისთვის შესაბამისი გვერდის ჩვენებას, რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა კომფორტულ და მოხერხებულ ყოფნას თქვენ რესურსზე.

მომსახურებაში შედის:
 • უნიკალური დიზაინის საიტი;
 • ინფორმაცია მომსახურების და სერვისების შესახებ;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • უკუ კავშირის ფორმა;
 • CMS სისტემა საიტის სამართავად;
 • ვიზიტორტა მთვლელი;
 • ჩვენ განვათავსებთ საიტს ჰოსტინგზე;
 • დომენის სახელის რეგისტრაცია 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • ჰოსტინგი 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • მომსახურების ღირებულება 300 ლარიდან;

საიტი "სავიზიტო ბარათი"

შენი & შენი საქმიანობის წარმოსადგენად.
Image

საიტი "სავიზიტო ბარათი" - ძირითად შემთხვევებში არის ერთ გვერდიანი საიტი, ინდივიდუალური დიზაინით, გაფორმების თანამედროვე ელემენტებით. ვებ გვერდზე წარმოდგენილია ინფორმაცია თქვენს და თქვენი საქმიანობის შესახებ. საიტი არის აუცილებლად "responsible" - თავსებადი სხვა და სხვა ფორმატის მოწყობილობებთან (მონიტორის ეკრანი, ნოუთბუქი, პლანშეტი, ტელეფონი) და გულისხმობს შესაბამისი მოწყობილობისთვის შესაბამისი გვერდის ჩვენებას, რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა კომფორტულ და მოხერხებულ ყოფნას თქვენ რესურსზე.

მომსახურებაში შედის:
 • უნიკალური დიზაინის საიტი;
 • მთავარ გვერდზე სლაიდერის განთავსება;
 • ინფორმაცია მომსახურების, სერვისების და პროდუქტების ფასების შესახებ;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • უკუ კავშირის ფორმა;
 • CMS სისტემა საიტის სამართავად;
 • ვიზიტორტა მთვლელი;
 • Copyright მომსახურება;
 • ჩვენ განვათავსებთ საიტს ჰოსტინგზე;
 • დომენის სახელის რეგისტრაცია 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • ჰოსტინგი 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • მომსახურების ღირებულება 400 ლარიდან;

საიტი "მცირე ბიზნესი"

სწრაფი სტარტი.
Image

საიტი "მცირე ბიზნესი" - შესაძლებლობას გაძლევთ მოახდინოთ თქვენი ბიზნესის ოპტიმალური ინტეგრაცია ვებ სივრცეში. საიტის კონცეფციას განსაზღვრავს ერთმანეთთან მჭიდროდ და თემატურად დაკავშირებული მოდულები. გათვლილი და ოპტიმიზირებული ინტერფეისი შესაძლებლობას გაძლევთ გადაჭრათ სამი ძირითადი ამოცანა: კლიენტების მოზიდვა, მათი თქვენ რესურსზე დარჩენა და მათთან კავშირის დამყარება. საიტი არის აუცილებლად "responsible" - თავსებადი სხვა და სხვა ფორმატის მოწყობილობებთან (მონიტორის ეკრანი, ნოუთბუქი, პლანშეტი, ტელეფონი) და გულისხმობს შესაბამისი მოწყობილობისთვის შესაბამისი გვერდის ჩვენებას, რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა კომფორტულ და მოხერხებულ ყოფნას თქვენ რესურსზე.

მომსახურებაში შედის:
 • უნიკალური დიზაინის საიტი;
 • მთავარ გვერდზე სლაიდერის განთავსება;
 • გალერეის ან/და კატალოგების დამატება;
 • სიახლეების ლენტა;
 • სოციალური ღილაკების განთავსება;
 • ინფორმაცია მომსახურების, სერვისების და პროდუქტების ფასების შესახებ;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • უკუ კავშირის ფორმა;
 • CMS სისტემა საიტის სამართავად;
 • ვიზიტორტა მთვლელი;
 • Copyright მომსახურება;
 • ჩვენ განვათავსებთ საიტს ჰოსტინგზე;
 • დომენის სახელის რეგისტრაცია 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • ჰოსტინგი 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • მომსახურების ღირებულება 550 ლარიდან;

"ოფიციალური" საიტი

თქვენი წარმომადგენლობა ინტერნეტში.
Image

"ოფიციალური" საიტი - შესაძლებლობას გაძლევთ მოახდინოთ თქვენი ბიზნესის გაფართოებული ინტეგრაცია ვებ სივრცეში. საიტის კონცეფციას განსაზღვრავს ერთმანეთთან მჭიდროდ და თემატურად დაკავშირებული მოდულები. საიტი არის აუცილებლად "responsible" - თავსებადი სხვა და სხვა ფორმატის მოწყობილობებთან (მონიტორის ეკრანი, ნოუთბუქი, პლანშეტი, ტელეფონი) და გულისხმობს შესაბამისი მოწყობილობისთვის შესაბამისი გვერდის ჩვენებას, რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა კომფორტულ და მოხერხებულ ყოფნას თქვენ რესურსზე. ჩვენ შევქმნით სემანტიკურ ბირთვს თქვენი საქმიანობის სპეციფიკის და ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს და ბევრად ეფექტურს გახდის თქვენ საიტს.

მომსახურებაში შედის:
 • უნიკალური დიზაინის საიტი;
 • სემანტიკური ბირთვის შექმნა;
 • SEO ოპტიმიზაცია;
 • მთავარ გვერდზე სლაიდერის განთავსება;
 • გალერეის ან/და კატალოგების დამატება;
 • სიახლეების ლენტა;
 • სოციალური ღილაკების განთავსება;
 • ინფორმაცია მომსახურების, სერვისების და პროდუქტების ფასების შესახებ;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • feedback მოდული;
 • უკუ კავშირის ფორმა;
 • CMS სისტემა საიტის სამართავად;
 • ვიზიტორტა მთვლელი;
 • Copyright მომსახურება;
 • ჩვენ განვათავსებთ საიტს ჰოსტინგზე;
 • დომენის სახელის რეგისტრაცია 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • ჰოსტინგი 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • მომსახურების ღირებულება 650 ლარიდან;

"კორპორატიული" საიტი

თქვენი კომპანიის სახე ინტერნეტში.
Image

"კორპორატიული" საიტი - ეს არის მსხვილი საინფორმაციო რესურსი თქვენი კომპანიისა საქმიანობის შესახებ, რომელიც ხაზს უსმევს თქვენი კომპანიის სტატუს და სიდიდეს. აქ ხელმისაწვდომი იქნება დაწვრილებითი ინფორმაცია თქვენი კომპანიის, მომსახურეობების და სერვისების შესახებ. ვრცელი ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, მისი აღწერა და ტექნიკური მახასიათებლები, პროდუქციის თანმხლები სურათები და ვიდეო ბმულები.

საიტის სტუქტურა, მრავალდონიანი ნავიგაციის შესაძლებლობები და ძიების სწრაფი ფორმა, მომხმარებელს მისცემს საშუალებას მოიპოვოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია და მეტი დრო გაატაროს თქვენს რესურსზე.

თქვენს რესურს ჩვენ შევავსებთ პროდუქციის კატალოგებით ან/და სურათებით (30-მდე ერთეული. ყოველ ერთეულზე რამდენიმე ოპტიმიზირებული სურათი). საიტი არის "responsible" - თავსებადი სხვა და სხვა ფორმატის მოწყობილობებთან (მონიტორის ეკრანი, ნოუთბუქი, პლანშეტი, ტელეფონი) და გულისხმობს შესაბამისი მოწყობილობისთვის შესაბამისი გვერდის ჩვენებას, რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა კომფორტულ და მოხერხებულ ყოფნას თქვენ რესურსზე. ჩვენ შევქმნით სემანტიკურ ბირთვს თქვენი საქმიანობის სპეციფიკის და ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს და ბევრად ეფექტურს გახდის თქვენ საიტს.

მომსახურებაში შედის:
 • უნიკალური დიზაინის საიტი;
 • სემანტიკური ბირთვის შექმნა;
 • SEO ოპტიმიზაცია;
 • მთავარ გვერდზე სლაიდერის განთავსება;
 • გალერეის ან/და კატალოგების დამატება;
 • სიახლეების ლენტა;
 • სოციალური ღილაკების განთავსება;
 • ვრცელი ინფორმაცია მომსახურების, სერვისების და პროდუქტების ფასების შესახებ;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია, რუქა ოფისის და ფილიალების ადგილმდებარეობით;
 • feedback მოდული;
 • უკუ კავშირის ფორმა;
 • კონტენტის შევსება პროდუქციით (30-მდე ერთეული);
 • CMS სისტემა საიტის სამართავად;
 • ვიზიტორტა მთვლელი;
 • Copyright მომსახურება;
 • ჩვენ განვათავსებთ საიტს ჰოსტინგზე;
 • დომენის სახელის რეგისტრაცია 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • ჰოსტინგი 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • მომსახურების ღირებულება 800 ლარიდან;

საიტი "ინტერნეტ მაღაზია"

გააფართოვე შენი გაყიდვების არეალი.
Image

საიტი "ინტერნეტ მაღაზია" - ეს არის მსხვილი კატეგორიის საიტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ თქვენი პროდუქცია ვებ რესურსზე და აწარმოოთ სრულყოფილი ვაჭრობა ინტერნეტის მეშვეობით. საიტი არის "responsible" - თავსებადი სხვა და სხვა ფორმატის მოწყობილობებთან (მონიტორის ეკრანი, ნოუთბუქი, პლანშეტი, ტელეფონი) და გულისხმობს შესაბამისი მოწყობილობისთვის შესაბამისი გვერდის ჩვენებას, რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა კომფორტულ და მოხერხებულ ყოფნას თქვენ რესურსზე. ვრცელი ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, მისი აღწერა და ტექნიკური მახასიათებლები, პროდუქციის თანმხლები სურათები და ვიდეო ბმულები. საიტის სტუქტურა, მრავალდონიანი ნავიგაციის შესაძლებლობები, ძიების სწრაფი და დეტალური ფორმა მომხმარებელს საშუალებას მისცემს მოიპოვოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია და მეტი დრო გაატაროს თქვენს რესურსზე. ჩვენ შევქმნით სემანტიკურ ბირთვს თქვენი საქმიანობის და გასაყიდი პროდუქციის სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეს მნიშვნელოვნად აამაღლებს და ბევრად ეფექტურს გახდის "ინტერნეტ მაღაზიის" შესაძლებლობებს, რაც პირდაპირ აისახება გაყიდვებზე.

მომსახურებაში შედის:
 • უნიკალური დიზაინის საიტი;
 • მყიდველის რეგისტრაცია და კაბინეტი
 • გაფართოებული პროდუქტის ბარათი
 • კალათაში დამატება
 • საქონლის მოსახერხებელი მართვა
 • პროდუქციის მასობრივი ატვირთვა
 • საქონლის სტატუსის შეცვლის შეტყობინება
 • გადახდა: საბანკო ბარათები, ტერმინალები, ელ. ვალუტა
 • გაფართოებული კატალოგი, ძიება
 • სოციალური ღილაკების განთავსება
 • ავტორიზაცია სოციალური ქსელების საშუალებით
 • მოდული "სიახლეები"
 • სიახლეების გამოწერა
 • მოდული უკუ კავშირი ფორმა
 • სლაიდშოუ
 • ჩამოსაშლელი მენიუ
 • სპეციალური შეთავაზებები
 • პროდუქციის სორტირება
 • ფილტრის გამოყენება პროდუქციის მოდულში
 • საქონლის ფასები
 • "მსგავსი პროდუქტები" მოდული
 • კარუსელი
 • ბრენდით ფილტრი
 • მოდული "აირჩიეთ ფერი და ზომა"
 • პროდუქტების შედარება
 • პროდუქტის მიმოხილვა
 • პროდუქტის რეიტინგი
 • საწყობის ნაშთების აღრიცხვა
 • სემანტიკური ბირთვის შექმნა;
 • SEO ოპტიმიზაცია;
 • ვრცელი ინფორმაცია მომსახურების, სერვისების და პროდუქტების ფასების შესახებ;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია, რუქა ოფისის და ფილიალების ადგილმდებარეობით;
 • feedback მოდული;
 • უკუ კავშირის ფორმა;
 • CMS სისტემა საიტის სამართავად;
 • ვიზიტორტა მთვლელი;
 • Copyright მომსახურება;
 • ჩვენ განვათავსებთ საიტს ჰოსტინგზე;
 • დომენის სახელის რეგისტრაცია 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • ჰოსტინგი 1 წლის ვადით საჩუქრად!
 • მომსახურების ღირებულება 1100 ლარიდან;